Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

95-jarig bestaan Legioen van Maria

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2016

Het Legioen van Maria Limburg is in augustus op bedevaart geweest naar Banneux bij gelegenheid van het 95-jarig bestaan op 7 september 2016.

Op een zonnige zaterdag 20 augustus 2016 gingen diverse bussen uit Limburg op weg met pelgrims naar Onze Lieve Vrouw “Maagd der Armen” te Banneux. Meerdere pelgrims namen deel aan deze tocht d.m.v. eigen vervoer en voegden zich ter plekke bij onze groep. Er werd begonnen met het bidden van de kruisweg, bij elke statie werd stilgestaan en het lijden van Jezus Christus overwogen.

Daarna werd er deelgenomen aan de H. Eucha­ris­tie­viering waar Mgr. E. de Jong hoofd­cele­brant was met assistentie van kapelaans en diakens. Het was een heel inspIrerende mooie Eucha­ris­tie­viering met een goede preek, die met veel enthousiasme door Mgr. E. de Jong gehouden werd. Hij feliciteerde ons allen met het 95 jarig bestaan van het Legioen van Maria ook namens Bisschop F. Wiertz Speciaal noemde hij het oudste in Nederland nog bestaande praesidium van het Legioen “Maria Toevlucht der Zondaars” van Schandelen - Meezenbroek – Heerlen, dat in mei 1944 werd opgericht. In zijn preek vertelde hij precies over de doel­stel­ling van het Legioen van Maria.

De legionair begint zijn lidmaat­schap met een smeekbede om via Maria, vervuld te mogen worden van de H.Geest en te worden ingezet als een instrument van Zijn Almacht. Het Legioen beoogt in de eerste plaats de heiliging vd. leden op een bijzondere manier te ontwikkelen, door haar te verbinden met het apostolaat. Ook moet het hoofdbeginsel van de legioendienst zijn om de priester tot de mensen te brengen en hiervoor de weg te banen. Ze werken in een onverbrekelijke eenheid met de priesters, onder hun aanvoering en met precies dezelfde bedoelingen. Hij zei dat ze belangrijk waren binnen de Katholieke Kerk, vanwege hun werkzaamheden, bij­voor­beeld: het bijstaan van de mensen die ziek zijn, bij verlies van een dierbare, vragen hebben, moeilijkheden enz. en niet direkt naar een priester durven te gaan.

Een ander aspect van de spiri­tua­li­teit betreft de devotie tot de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria zodat men ook de Wonderdadige medaille en het gebed bij de bezochte mensen achterlaat. De legionair geeft zijn arbeid en zijn talenten en Maria schenkt zichzelf met geheel Haar zuiverheid en al Haar macht.

De Monseigneur bedankte alle biddende en actieve leden van het Legioen ook mede namens Bisschop F. Wiertz voor alle werkzaamheden die ze in het Bisdom Roermond gedaan hebben en nog steeds doen. Ook sprak hij de pelgrims aan om zich meer in te zetten voor dit mooie werk en zorgen voor groei met nieuwe leden.

Het thema in Banneux “Barmhartig als de Vader” stond ook in het teken van het door Paus Franciscus gekozen Heilig Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, Hij heeft afgekondigd, dat er in elk bisdom over de hele wereld een of meer heilige deuren in kerken kunnen worden aangewezen, zo ook in Banneux. Ook hier was eenieder die dit wilde in de gelegenheid om een aflaat te kunnen verdienen nadat men aan die voorwaarden had voldaan, er was ook volop gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Om 15.00 uur werd er in de grote kerk het lof en de ziekenzegening gehouden met als Hoofd­cele­brant Mgr. E. de Jong. Hij kwam met de Monstrans met het Aller­heiligste heel dichtbij langs alle pelgrims die in de kerk waren om hen hiermee te zegenen. Dit was een heel indruk­wek­kend en bijzonder moment voor iedereen en tevens de afsluiting van een onvergetelijke dag. Hierna keerden wij allen dankbaar en voldaan huiswaarts met een warm gevoel van alles wat wij die dag mochten ontvangen en ook dat wij al onze zorgen bij Maria hadden kunnen achterlaten en te blijven vertrouwen op Haar Voorspraak.

Een Legionair van Maria

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose