Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aciesviering 2015 Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 22 maart 2015
De Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam
De Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam (foto: Christel Hoffman)
Mgr. Hendriks celebreert de H.Mis in de O.L.Vrouwekerk aan de Keizersgracht te Amsterdam
Mgr. Hendriks celebreert de H.Mis in de O.L.Vrouwekerk aan de Keizersgracht te Amsterdam (foto: Christel Hoffman)

Zondag 22 maart werd in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam de jaarlijkse Acies gehouden voor de leden van het Legioen van Maria. Dat gebeurt altijd rond het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Bood­schap). Tijdens de Acies wordt de belofte van trouw aan Maria door alle leden van het Legioen van Maria - actieve en biddende leden - vernieuwd.

Evenals vorig jaar was ik daarbij aanwezig en voorafgaand aan het Lof en de geloftevernieuwing heb ik de volgende overweging gehouden, na de leden bemoedigd te hebben om hun geloof te blijven verdiepen en daar steeds beter in thuis te geraken, te blijven steunen voor hun christelijk leven op het sacrament van de boete en verozening (de biecht), de Heer te aanbidden in het heilig Sacrament en natuurlijk - last but not least - Maria te eren als moeder en voorbeeld voor alle legionairs.

Overweging

Deze week zullen we het feest van de Aankondiging van de Heer gaan vieren, ook Maria Bood­schap genoemd. Dat is de reden waarom U hier samen bent voord de jaarlijkse Acies viering en de hernieuwing van uw toe­wijding.

Wat God heeft gedaan...

Wij eren van­middag de heilige maagd Maria op bijzondere wijze in haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis en in de aankondiging van de engel dat zij de moeder zou worden van Gods Zoon. Deze twee geheimen hangen nauw samen. De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria was het werk van God en van God alleen: Hij zelf heeft Maria bevrijd van de erfschuld vanaf haar ont­van­ge­nis in de schoot van haar Moeder en met het oog op de verdiensten van het verlossend lijden en sterven van haar Zoon. Zo werd Maria vanaf het allereerste begin van haar bestaan door God de Vader voorbereid op de verheven taak die zij zou gaan vervullen: Moeder te zijn van de Verlosser, Moeder van de verlossing, moeder in de orde van de genade. Maria is voorbereid vanaf het allereerste begin.

Niet te veel naar anderen kijken

Dit is iets wat wij nooit uit het oog moeten verliezen, want Maria is behalve onze moeder, ook de eerste gelovige: “Zalig, zij die geloof heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is”. Als gelovige is Maria ons voorbeeld en zij is ook degene in wie wij mogen zien en gelovig erkennen hoe God met Zijn getrouwen omgaat. Hij heeft Maria voorbereid op haar taak, Hij heeft ook ons voorbereid op de taak die Hij voor ons in dit leven heeft weggelegd. Onze Lieve Heer heeft ons de gaven geschonken die passen bij de bedoeling die Hij met ons heeft. Dit betekent dat wij niet te veel naar anderen moeten kijken, maar met dankbaarheid onder ogen mogen zien dat wij allerlei mooie gaven van God hebben ontvangen. Het betekent ook dat de roeping die God ons geeft aangepast is aan de moge­lijk­he­den die Hij ons gegeven heeft. Wees tevreden met wat U van Uw Schepper hebt gekregen; denk niet dat het gras bij een ander groener is, denk niet dat een ander veel meer moge­lijk­he­den heeft. Die ander is gewoon anders, misschien valt U alleen te zeer op wat U bij een ander aan gaven bewondert zodat U de glans van Uw eigen gaven niet bemerkt. Vertrouw dat U door God bent toegerust met mooie, goede gaven en dat U het werk kunt volbrengen wat God van U vraagt.

Daarbij mogen wij bidden: O, Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Het begin werd door God gemaakt, Hij heeft ons de juiste gaven geschonken, Hij zal ons bijstaan met Zijn genade. Dat is het werk van God.

Wat wij moeten doen...

En dan komt het deel wat van ons moet komen: wij worden geroepen om mee te werken met Gods genade. Maak jezelf tot instrument van Zijn genade!

Opnieuw is Maria hierin ons voorbeeld. We zullen deze week vieren dat zij haar “Fiat”, haar “Ja” sprak op Gods uitverkiezing en bereid bleek te zijn om mee te werken met het Goddelijk plan van de verlossing van de mensheid.

Offers brengen

Ook wij allen worden geroepen om medeverlossers te zijn met Maria, om mede­wer­kers te zijn aan de verlossing.

Houd daarin maar dat beeld van Maria voor ogen: haar bereidheid, haar liefde, haar openheid voor de wil van God. Laten we proberen onze eigen wil los te laten, die zo gemakkelijk tot hoogmoed, gemakzucht, egoïsme leidt.

Misschien denkt U weleens: wat heb ik toch een harde jeugd gehad als ik dat vergelijk met de jeugd van nu. Ik zou zeggen: Wees blij als U geleerd hebt om offers te brengen. Uw geluk hangt niet af van wat U allemaal hebt en bezit, maar van de mate waarin U offers kunt brengen.

Als we hebben geleerd om offers te brengen, kunnen we onszelf vergeten, kunnen we meer dragen en meer voor anderen betekenen.

Zeg maar "ja"

Maria Bood­schap en Maria’s On­be­vlekte Ont­van­ge­nis: twee grote feesten die nauw met elkaar samenhangen: Maria werd voorbereid op haar taak in het werk van de verlossing; haar hart was vrij door haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis; en zij sprak inderdaad tot God dat grootste “ja” van de hele menselijke geschiedenis, een eenvoudig, klein woordje, dat “ja” dat weerklinkt in het “ja” van zoveel mensen die met Maria willen dienen. Amen. (bron: www.arsacal.nl)

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose