75 JARIG BESTAAN van het
Praesidium 
"> 75 JARIG BESTAAN van het
Praesidium 
" /> Legioen van Maria - Nieuws
 
Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Banneux Bedevaart 15 Mei

Maria Toevlucht van de Zondaars

gepubliceerd: maandag, 3 juni 2019

 

Maria Toevlucht van de Zondaars

afd .Schandelen - Meezenbroek - Heerlen
Dit voor ons bijzondere feest hebben wij met
4 priesters en 220 pelgrims in Banneux
samen mogen vieren op 15 mei j.l.
Wij zijn het oudste nog actieve bestaande
praesidium van Nederland.
Het gaat over onze pionier destijds Kapelaan
Jac. Frijns die de start hiervan maakte in 1944
in het krijgsgevangenkamp in Amersfoort.
Ingekorte tekst van Kap. Jac. Frijns zelf.

Goede Vrijdag 7 - 4 -1944 kwam hij met een 

groep gevangenen uit de gevangenis van Maas-
tricht in het beruchte concentratiekamp Amers-
foort. Daar zaten ong. 4500 mensen,waarvan er elke 
week tussen de 600 en 1000 mensen naar Duitsland 
werden getransporteerd, Elke godsdienstige bijeen-
komst en ac­ti­vi­teit was verboden. Het was zeer gevaar
lijk, want onder de gevangenen zelf zaten spionnen 
die probeerden zoveel mogelijk mensen te verraden,
om zelf in een goed blaadje te staan bij de bevelhebbers
van het kamp.
Op 18 mei 1944 had ik het grote geluk voor de 1e keer
de H.Mis in het kamp te kunnen lezen.
Liggend op een bed met een klein stuk wit papier als
corporale, met een Hostie niet groter dan een aspirine-
tablet en een mosterdglas met een paar druppels wijn, 
vierde ik het Eucharistisch Offer.
5 dagen erna 23 mei 1944 ontving ik langs een geheime 
weg via Praesidium Oirsbeek tessera's. Ik koos diverse
 betrouwbare mannen als legionairen uit, gaf ze onder-
richt en ze hebben werkelijk prachtige arbeid verricht.
Na het avondeten bezochten ze mij in het donker en be-
spraken dan, op het bed liggend, ons werk en onze plan-
nen in het nachtelijke duister.
Dagelijks baden ze de legioengebeden en volbrachten hun
dagelijkse opdrachten. Het meest betreurde ik, dat we
nooit een vergadering konden beleggen, zoals in het Hand-
boek voorgeschreven is.
Maar door hun optreden brachten ze veel mensen in contact
met de priesters.
Zo hebben de legionairen samen met mij stap voor stap het
apostolaat op gang gebracht.
Hierna is kap.J.Frijns op div. plaatsen en ook in Schandelen ge-
weest en daarna bouwpastoor in Meezenbroek- Heerlen.
Hij kreeg als assistent kap. Jo Frantzen, later bekend als 
secretaris v.d.Bisschop van Roermond en tevens Geestelijk
Directeur van het Legioen van Maria bisdom Roermond.
Onze dankbaarheid gaat uit naar alle nog levende en over-
leden biddende en actieve leden van het Legioen van Maria
die op welke manier dan ook het kruis op hun schouders
hebben moeten dragen en nog dragen, want zonder offers
komt niets tot stand. 
Opgericht in alle ellende van een concentratiekamp,de
Genade van God en die van Onze Lieve Vrouw gaan door alle
versperringen, obstakels en muren heen.
Als wij maar bidden en vertrouwen blijven houden.
WIJ DANKEN U MARIA, DAT WIJ EEN LEGIONAIR
VAN U MOGEN ZIJN.
 
© Copyright 2016 Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose